Враќање на производ

Враќање на производ

Доколку од некоја причина не сте задоволни од нарачаниот производ, можете да го вратите во рок од 15 дена, неотпакуван и некористен, во оригиналното пакување. Производот треба да ги содржи сите делови или додатна опрема која ја поседува.

Во спротивно, доколку производот не е по наведените барања погоре, нема да може биде вратен.

Трошоците за враќање на производот се на корисникот. Пратките испратени со откупнина нема да бидат прифатени.

Откако ќе ни го испратите нарачаниот производ, прво, истиот треба да пристигне кај нас. Нашиот тим ќе го прегледа производот и по потврда дека се е во ред, во рок од 5 дена парите ќе ви бидат вратени на сметка.

Замена на производ

Доколку од некоја причина не сте задоволни од нарачаниот производ, можете да го замените во рок од 15 дена, неотпакуван и некористен, во оригиналното пакување. Производот треба да ги содржи сите делови или додатна опрема која ја поседува.

Во спротивно, доколку производот не е по наведените барања погоре, нема да може биде заменет.

Трошоците за враќање на производот се на корисникот. Пратките испратени со откупнина нема да бидат прифатени.

Замената се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и сметката за производот.

Испратете ни го производот и контактирајте не со барање за замена за друг.

Откако ќе ни го испратите нарачаниот производ, прво, истиот треба да пристигне кај нас. Нашиот тим ќе го прегледа производот и по потврда дека се е во ред , во рок од 5 дена ќе ви го испратиме заменскиот производ на истата адреса или по договор.