Како да ја променам мојата емаил адреса?

Category: Профил

Најавете се во системот. Одете до вашиот профил. Десно на менито изберете ‘Податоци од профилот’. На страницата се наоѓа полето за промена на Вашата емаил адреса.